Popis stanovništva 2021 - Usporedba Općine Nova Kapela

  • 16.01.2022
  • Općine BPŽ
  • Slavonski Portal

  Prema podacima Državnog zavoda za statistiku donosimo tablicu popisa stanovništva za Općinu Nova Kapela :

 

Isto tako predstavljamo tablicu usporedbe za popisom stanovništva iz 2011. godine :