Izvanredni sabor ogranka HDS-a

  • 11.04.2021
  • Politika
  • Slavonski Portal

U subotu, 10.travnja, u Starom Petrovom Selu održan je izvanredni Sabor  HDS –a,  ogranka Staro Petrovo Selo. Zbog epidemioloskih mjera sabor  je održan putem video poziva i telefonskim glasovanjem.

Izabrano je novo Predsjedništvo ogranka koje čine: Gabrijela Mahovlić, Filip Mandić, Sandra Gašparović, Leopold Mikić, Bernarda Špoljarić, Matija Španić i Vlado Hruban. Birano je i vodstvo ogranka: predsjednica je Gabrijela Mahovlić, podpredsjednik Filip Mandić,  tajnica Sandra Gašparović.

 

Višnja Mikić